Deset tipů pro čisté frézování stopkovými frézami Díl III.

Posted: 16.3.2015 in Nezařazené

Deset tipů pro čisté frézování stopkovými frézami Díl III.

Nový obrázekJak správně postupovat při frézování horní frézkou?

Kvalita výsledku frézování horní frézkou hodně závisí nejen na kvalitě horní frézky a frézy samotné ale i na směru frézování.

Některé studie upozorňují na lepší jakost obrobené plochy při sousledném frézování v porovnání s frézováním nesousledným. Rozdíl ve výšce kinematických nerovností u obou způsobů je však tak malý, že jej lze z praktického hlediska zanedbat. Pro jakost obrobené plochy jsou však rozhodující vytrhané svazky vláken. Při sousledném frézování je tříska na počátku záběru podepřena obrobkem a záběr se dokončuje při malé tloušťce třísky. Proto lze u tupějších nástrojů očekávat menší vytrhání povrchu obrobku, značně však přitom záleží na průběhu dřevních vláken. Grafickou představu o sousledném a nesousledném frézování poskytuje následující obrázek.

Nový obrázek (1)

Sousledné frézování má také vážné nevýhody, které brání jeho rozšíření. Je to především odlišné působení řezných sil, dochází ke „vtahování“ nástroje do řezu (záporná podávací síla), čímž je znemožněno v naprostém většině případů použití pro ruční posuv. Z hlediska bezpečnosti práce je sousledné frézování při ručním posuvu nepřípustné (bezpečnost při frézování).

Další nevýhodou sousledného frézování je rychlejší otupování břitu. Příčinou je jednak větší délka odebrané třísky (při nesousledném frézování se před dokončením řezné dráhy obvykle tříska odštípne), jednak nárazy břitu na obrobek a silná deformace třísky a tedy i namáhání břitu na počátku záběru při plné hodnotě tloušťky třísky.

Je velmi důležité si uvědomit, že pojem sousledné – nesousledné frézování se vztahuje na prvky nástroj versus obrobek a to i v případě, kdy se pohybuje pouze horní fréza jako taková.

Při frézování podél vnějšího okraje horní frézkou, byste měli vždy pracovat zleva doprava, proti otáčení stopkové frézy (nesousledně). (šipka relativní pohyb materiálů)

Nový obrázek (3)Nový obrázek (2)

Pohyb ve správném směru, umožňuje fréze v celkovém součtu lépe odřezávat materiál a vytváří také hladší řez.

Frézování v plném materiálu

Frézování v plném materiálu může vypadat složitě, ale nepropadejte panice. (šipka pohyb horní frézky)

Nový obrázek (4)

Frézování vnější hrany

Při této frézovací operaci začínáme obrábět nejprve čelní strany a až potom podélné. Což platí samozřejmě pouze u materiálů s orientovanými vlákny (například rostlé dřevo). Výhodou je to, že růžky odštípnuté při frézování čelních stran začistíte. Při obrábění aglomerovaných materiálů tento postup nemá význam, je vhodné pouze zohlednit, kde je pro nás nejméně důležitý roh a tam ukončit frézování. (šipka pohyb horní frézky)

Nový obrázek (5)

Frézování kruhu a oblouku

Při frézování oblouku nebo kružnice s horní frézkou byste Nový obrázek (6)

se měli vždy pohybovat v protisměru hodinových ručiček.

(šipka pohyb horní frézky)

Přesného tvaru kružnice docílíte třeba za pomoci

frézovacího přípravku.

Frézování drážky v plném materiálu

Při tomto frézování je materiál na obou stranách frézy. Tam technicky není jasné, který směr je ten správný. Je ale velmi vhodné používat vodící pravítko nebo jiný přípravek k frézce, aby otáčející se fréza jela v materiálu dle předem přesně určené dráhy.

Rizika při práci bez dorazu:

Když obsluha táhne horní frézku k sobě, vybočuje nástroj doprava (způsobeno řezným odporem břitu vnikajícího materiálu), a když naopak obsluha tlačí horní frézku od sebe, vybočuje doleva.

Nový obrázek (7)    Nový obrázek (8)

Frézování s dorazovou lištou a frézování drážek

Dorazová lišta nám při správném přítlaku zabezpečí optimální vedení horní ruční frézy v řezu. Tím jednak zajistí potřebnou bezpečnost a komfort obsluhy ale také zabezpečí co nejlepší výsledný frézovaný povrch.

Nový obrázek (9)

Při frézování tvarů od ruky, se můžete pohybovat v libovolném směru středem materiálu. Je vždy bezpodmínečně nutné bedlivě zvážit veškeré faktory vstupující do řezného procesu při frézování. Jistě bude rozdíl, budeme-li potřebovat gravitovat „V“ frézou do minimální hloubky v MDF materiálu, nebo naopak potřebujeme-li pracovat napříč vlákny v rostlém dřevě do hloubky na hranici možností sestavy fréza/frézka. Nicméně obecně řečeno je vždy lepší frézovat za pomoci nějakého typu šablony, pravítka či přípravku.

Požadavky na dřevoobráběcí nástroj jako takový:

1) Vytvoření kvalitního obrobku (tvar, rozměr, povrch), což je ovlivněno:

  • Přesností nastavení a pohybu nástroje
  • Dostatečnou tuhostí nástroje i po jeho zahřátí
  • Stavem otupení ostří, narůstáním otupení nástroje se jeho teplota zvyšuje, čímž se kromě ztráty tvrdosti ostří ztrácí i tuhost celého nástroje
  • Změnami rozměrů nástrojů při broušení3) Bezpečnost práce s nástrojem, ta je určená:
  • 2) Vysoká produktivita
 • Druhem použitého materiálu na jeho výrobu (materiál musí být dostatečně houževnatý)
 • Dostatečně (bezpečně) dimenzovanými rozměry, hlavně nebezpečných průřezů na nástroji5) Jednoduchost výroby a řešení nástroje i k obrábění i složitějších profilů ve dřevě7)Přiměřená cena
 • 6) Jednoduchá údržba nástroje, lehká montáž a demontáž ze stroje
 • 4) Tvarová stálost profilu řezné hrany (tvrdost ostří), chemická odolnost
 • 5) Jednoduchost výroby a řešení nástroje i k obrábění i složitějších profilů ve dřevě6) Jednoduchá údržba nástroje, lehká montáž a demontáž ze stroje

  7)Přiměřená cena

Nový obrázek (10)

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s